Mi az az ovijóga:

Az ovijóga a 4-6 éves óvodás gyerekek jógafoglalkozása, melynek középpontjában a mese és a mozgás áll. Az ovijóga órákon a jógaterem egy hatalmas “játszótérré”, egy csodálatos, varázslatos mesehelyszínné válik, ahol a gyerekek megtapasztalhatják az együttlét örömét, a bizalmat, a barátságot, az elfogadást és a megerősítést. A jógaoktató a mesei fantáziavilágba repíti el a gyerekeket a gyakorlatok segítségével.

Az óvodások jógafoglalkozásán a mozgásos elemek élményszerű mesei keretre vannak felfűzve, a gyerekek mozgásutánzással, hangutánzással, énekléssel, mondókákkal elevenítik meg a mesei helyszíneket és szereplőket, állatokat. Teljesen átlényegülnek a mese világába, a különféle állat- és növényneveket viselő testtartások, mozgásformák segítségével “jógázzák el” a mesei szituációkat, szerepeket. A mesék mindig hordoznak valamilyen pozitív üzenetet, ezáltal megerősítik a gyermekek önbizalmát, feloldják a szorongásaikat és félelmeiket, megtanítják őket az élet nehézségeinek és kihívásainak kezelésére.

Minden jógafoglalkozás egy központi üzenet (szankalpa) köré épül, például: “együtt lenni jó”, “ügyes vagyok”, “szeretek és engem is szeretnek”, “együtt erősebbek vagyunk”, “tanulok a hibáimból”, “bízom magamban”, “egyensúlyban vagyok” stb.. A mesei keret és a mozgásgyakorlatok egyaránt ennek az üzenetnek az elültetését és megerősítését szolgálják.

Hogyan segíti a jóga az óvodás gyerek fejlődését:

Az óvodás jógaórák maximálisan figyelembe veszik a gyerekek életkori sajátosságait, testi igényeit, érzelmi és lelki világának jellemzőit. Az ovijóga – a számos nagymozgásos játéknak és az állatutánzó nagymozgásoknak köszönhetően – kielégíti az óvodások mérhetetlen mozgásigényét és aktivitást. Emellett nagymértékben segíti a képességfejlesztést is (beleértve a mozgás-, testséma- és percepciófejlesztést, a verbális és emocionális fejlesztést, a memória, illetve a figyelmi funkciók fejlesztését), felkészíti a gyermekek az iskolai kihívásokra.

Az ovijógán nagy hangsúlyt fektetünk a helyes légzés és a helyes testtartás kialakítására és megerősítésére, illetve a gerinc védelmére. Mivel a gerinc egészsége alapvetően meghatározza a testi-lelki egészségünket, az ovijóga ahhoz is hozzájárul, hogy a gyermekekből egészséges, erős immunrendszerrel rendelkező fiatalok és felnőttek váljanak.

Az ovijóga sokkal többet ad, mint az óvodai torna, hiszen olyan mozgásformákat alkalmaz, amelyek fejlesztik a gyermek érzelmi intelligenciáját, erősítik az önbizalmukat, segítenek azoknak a feszültségeknek és szorongásoknak az oldásában, amelyeket ők még nem tudnak kimondani. Az a gyerek, aki már óvodás korától rendszeresen jár jógaórára, magabiztos felnőtté válik, aki képes arra, hogy felismerje és kifejezze az érzelmeit, tisztában van a saját erősségeivel és lehetőségeivel, kommunikatív, empatikus, nyitott és érdeklődő személyiség.